همنوا با بینوا

داستان فقر و محرومیت، غمگنانه‎ترین حکایت هموطن سرزمین ماست که سیاست و اقتصادش فقر می‎فروشد و به

Read More